Användarvillkor på Hockey Time

 

  1. Så här uppför du dig på Hockey Time

Hockey Time är en rolig och trygg plats där hockeyspelare, tränare, föräldrar och fans från hela Sverige kan skapa nya kontakter och få bra tips. Du får inte göra precis vad som helst, för allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser mot vad som står i detta dokument kan vi varna användaren eller radera kontot utan förvarning. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras.

 

  1. Allmänna regler

För att alla skall trivas så bra som möjligt på Hockey Time finns det regler som du måste följa.

* Du måste följa svensk lag när du använder Hockey Time. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda Hockey Time för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång i upphovsrättsskyddat material. Då kan ditt Hockey Time konto raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som regelbrott. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

* Du får inte använda Hockey Time som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.

* Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.

* Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller upphovsrättsskyddade filer, eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.

* Alla försök till datorintrång i Hockey Times system polisanmäls.

* Missbruk av Hockey Times tjänster/funktioner är absolut förbjudet, som t.ex. mail spam.

* Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.

* Ditt lösenord är din nyckel till Hockey Time och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.

Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera medlemskonton eller att kontot inte är personligt (inte handlar om specifikt dig).

 

  1. Lagar

Självklart gäller alla lagar även när man är på Hockey Time. Vissa kan uppfattas som mer aktuella, exempelvis lagen om upphovsrätt, narkotikastrafflagen, samt brottsbalken ( uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga väldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning och pornografisk text och bild).

 

  1. Rättigheter du ger oss

Du har ingen rätt att använda Hockey Time i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd. Vi har rätt att skicka information om Hockeymålvakt och från våra samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via oss. Vi har rättighet att sälja resultaten i röstningsfunktioner statistiskt nedbrutet. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till alias, e-mailadresser, adresser eller annat.

 

  1. Användaruppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns – t.ex. personuppgiftslagen – för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen och i vissa fall kan den förmedlas till polis vid polisärenden. Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Hockeymålvakt och dess funktioner på återkommande basis. Vid direktmarknadsföring skickas sådan via PM eller annan Hockey Time funktion. Användaren är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas.

 

  1. Foton

Alla medlemmar har möjlighet att lägga upp en presentationsbild på sig sjölv. Det går även att lägga upp bilder i funktionen Galleri. ”Om du är under 18 år är det lämpligt att du pratar med dina föräldrar och informerar om att alla kan se fotona som laddas upp på Hockey Time. Observera att det är brott mot lagen om upphovsrätt att lägga in t.ex. en rock- eller idrottsstjärna utan upphovsmannens godkännande.

 

  1. Ändrade villkor

Vi har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Hockey Time om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på Allmänna villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Hockey Time förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Hockey Time anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

 

  1. Data & Information

Hockey Time ansvarar inte på något sätt för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via sajten. Hockey Time ansvarar ej heller för förlorade lösenord alternativt om obehörig gör intrång i tjänsterna. Hockey Time har vidare inget ansvar för det material som användaren eller andra registrerade medlemmar sänder ut eller gör tillgänglig på sidan. Vi vill dock uppmuntra användare att rapportera i de fall som olämpligt material existerar så nödvändiga åtgärder kan utföras.

 

  1. Övrigt

Som du säkert redan förstått blir meddelanden som du lägger in på Hockey Time offentliga för andra användare. Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på Hockey Time, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt.